DARI REDAKSI
SALIRA TV - SIARAN TELEVISI STREAMING 24 JAM DARI INDONESIA, MEMBUKA LOWONGAN KERJASAMA KEPADA ANAK MUDA UNTUK MENJADI WARTAWAN ATAU REPORTER SALIRA TV NEWS UNTUK DITEMPATKAN DI KABUPATEN ATAU KOTA NYA MASING-MASING. HUBUNGI WA CENTER SALIRA TV DI 0838-9640-3437.
Tupoksi Salira TV - Siaran Televisi Streaming 24 Jam dari IndonesiaWatch Now Salira TV LIVE directly at salira.co

Bacaan Aurodan Tahlilan Malam Jumat Masjid Al-Ikhwan Picung Leuwiseeng – Bahasa Sunda

Calon Media Online HUMAS.ID – Berikut ini adalah Bacaan Aurodan Tahlilan yang diadakan oleh Majlis Ta’lim & DKM Masjid Al-Ikhwan Picung Leuwiseeng setiap malam Malam Jumat menggunakan Bahasa Sunda.

Bismillaahirrohmaanirrohim,
Assalaamu ‘alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirobbil ‘alamiin,
Wabihi Nasta’iinu ‘ala ‘umuriddunyaa Waddin,
Wassolaatu wassalaamu ‘ala asrofil anbiyaa i, wal mursalin,
Sayyidina Muhammadin, shollalohu alaihi wa sallam,
Wa ‘alaa alihii, wa sohbihi, ajmaiin.

Ashadu an-laa ilaaha illalloh, Wahdahuu laa syarikalah,
Wa ashadu anna muhammadan ‘abduhu, wa rosuluh, laa nabiya ba’dah.

Allohumma sholli ala sayyidina muhammad,
wa ala aalii sayyidina muhammad.
amma ba’du.

Anu ku sim kuring dipihormat, mugia dimulyakeun ku Allah SWT,
para bapak/para ibu, para nonoman, mojang bujang sadayana.
rohimakumulloh
mugia sadayana aya dina magfiroh allah swt. amin ya allah ya robbal alamiin.

Langkung tipayun, mangga urang sasarengan muji syukur ka allah swt
alhamdulillah ku kawasa Gusti Allah, alhamdulillah urang sadayana didugikeun yuswa urang sadayana
dugi ka saat ayeuna, wengi jum’at kaping …….
Mugia sisa yuswa urang sadayana, sing tiasa digunakeun kanggo ibadah amal sholeh.
Amin ya allah ya robbal alamin.

Sholawat sinareng salam, mugia tetep dilimpah curahkeun ka panutan urang sadayana
buktosna, habibana, wanabiyan, kangjeng nabi muhammad saw,
ka sadayana keluargana, para sohabatna, para tabi’in tabi’atna,
mugia urang sadayana kalebet kana ummatna, anu tiasa kenging syafaatul udzma ke di yaumil qiamah.
Amin ya allah ya robbal alamin.

Para bapak/ para ibu, sinareng para mojang, para bujang sadayana anu sami-sami dimulyakeun ku Allah SWT
mangga urang sami-sami, urang niatan heula calik di ieu masjid
nyaeta seja itikaf
bismillahirrohmaanirrohiim
Nawaitu itikafa fi haadal masjid
taqorruban illalloh,
sunnatallillahi ta’ala.

Para bapak/ para ibu, sinareng para mojang, para bujang sadayana anu sami-sami dimulyakeun ku Allah SWT
Sa teu acan kana Acara Aurodan, mangga sami-sami urang munajat ngadu’a ka allah SWT,
Mugia ku barokahna aosan surotul fatihah ieu, didugikeun barokahna sinareng pahalana
diantawisna :

Nu kahiji :
Mugia sadayana, para bapak, para ibu, sim kurang, kum ka sayanana muslimin muslimah
dina sadidintenna, nuju milarian rizki na,
anu buburuhna, tani, pns sareng sajabina
naon bae pakasaban nana, anu sae mungguhing gusti allah sadayana,
anu di kotana, anu di lemburna, sadayana,
mugia sadayana sing digampilkeun, kenging rizki anu halal toyyiba
kanggo pibekelen ibadah ka gusti allah swt, sareng kanggo nga biayaan kulawargi urang sadayana,
Amin ya allah ya robbal alamin.

Fi barokati ummul qur’an. alfaatihah.

Nu kadua :
urang doakeun kanggo sadayana putra-putri urang sadayana,
termasuk urang sadayana,
nuju tolabul ilmi na
di tingkat paud, ra, sd, smp, smu, kuliah, pasantren, pangaosan mingonan sareng sasihan na
mugia sadayana sing dicerdaskeun, sing di pinterkeun,
ilmu na sing manfaat dunya akherat
sing dijantenkeun hamba2 allah anu muttaqin, anu soleh, solehah sadayana.
Amin ya allah ya robbal alamin.

Fi barokati ummul qur’an. alfaatihah.

Nu katilu :
Ibu2 anu nuju kakandungan /hamil
Sing disehatkeun. sehat anu ngandungna, sehat anu di kandungna.
sing lancarkeun dina waktos kakandungan sinareng babarna
oge putra/putrina sing janten putra/putrina anu sholeh sholehah
Amin ya allah ya robbal alamin.
Anu tercatat di DKM nyaeta

Fi barokati ummul qur’an. alfaatihah.

Nu ka opat
Kanggo wargi-wargi urang sadayana anu nuju teu damang
Boh teu damang lahir atanapi teu damang bathin
Mugia sing di sehatkeun deui, tiasa ibadah ka gusti Allah SWT.
Amin ya allah ya robbal alamin.
Anu tercatat didieu nyaeta :

Fi barokati ummul qur’an. alfaatihah.

Nu Kalima
Kanggo wargi-wargi urang sadayana
Sepuh urang, Guru urang, keluarga urang
kum sadayana muslimin muslimat anu parantos pupus
Khususna ka anu parantos ngawakafkeun ieu tanah kanggo masjid
Mugia sadayana ditampi iman islamna, dihapunten tina sagala rupi kalepatan nana
sareng kenging magfiroh ti allah swt, janten ahli surga.
Amin ya allah ya robbal alamin.

Fi barokati ummul qur’an. alfaatihah.

Setelah mukodimah tersebut diatas, dilanjutkan ke membaca Bacaan Tahlil dan lalu ke membaca Surat Yaasin, diakhiri dengan membaca Doa ba’da Tahlil (itu terdapat di Buku Tahlil seperti biasanya pada umumnya), kedepan akan kita post juga bacaan tahlil dan do’a nya, sebagai lanjutan dari mukodimah diatas.

Sumber : Bacaan Aurodan Tahlilan Malam Jumat Masjid Al-Ikhwan Picung Leuwiseeng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *